Ratkaisu100teksti
aikajana_ratkaise

Haaste: Kaikkien osaaminen käyttöön

Kehitä ratkaisu, joka mahdollistaa osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen.

Osaamisen ja kykyjen parempi tunnistaminen

Ratkaisu 100 -kilpailun haasteessa osaamisen ja kykyjen parempi tunnistaminen tarkoittaa joustavampia malleja tutkintojen tunnistamiseen, myös yksilön osaamisen tunnistamista laajemmin.

Ihminen oppii koko elämänsä ajan ja kaikilla elämänalueilla. Yhä useammin me opimme myös verkossa yli maantieteellisten rajojen. Koska osaaminen karttuu lukuisia reittejä pitkin ja läpi elämän, pelkät tutkintotodistukset eivät mittaa yksilön osaamista ja kykyjä riittävästi.

Haasteen kannalta keskeistä onkin, miten yksilöiden tai yhteisöjen osaaminen ja kyvyt voidaan tuoda monipuolisemmin näkyviksi. Oli kyseessä esimerkiksi harrastusten kautta opitut taidot tai vuosien varrella karttuneet vuorovaikutustaidot.

Osaamisen ja kykyjen parempi hyödyntäminen

Haaste tähtää tällä hetkellä piiloon jäävän tai tunnistamattoman osaamisen tai kykyjen hyödyntämiseen. Ihmisellä voi olla taitoja tai kykyjä ilman tutkintotodistusta. Samaan aikaan moni tekee töitä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan.

Ymmärrämme osaamisen ja kykyjen hyödyntämisen mahdollisuutena käyttää osaamista yksilöille ja yhteisöille hyödylliseen toimintaan. Osaamisen tunnistamisen lisäksi ratkaisujen tulee luoda ihmisille mahdollisuuksia käyttää osaamistaan hyödyksi heille itselle merkityksellisissä yhteisöissä, esimerkiksi naapuri- tai työyhteisössä. Toisin sanoen ratkaisujen tulee tukea toimijuutta. Haastekilpailussa hakemamme ratkaisut eivät rajoitu pelkästään palkkatyöhön.

Ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen

Suomessa asuva ulkomaalaisväestö on lähes kaksinkertaistunut 2000-luvulla ja arvioiden mukaan Suomessa asuu 500 000 ulkomaan kansalaista vuoteen 2030 mennessä. Myös suomalaiset opiskelevat ja työskentelevät ulkomailla yhä enemmän.

Samaan aikaan Suomen väestörakenne muuttuu: meillä on 25 000 työikäistä vähemmän joka vuosi. Muutokset työmarkkinoilla luovat painetta hyödyntää osaamista maan rajojen ulkopuolelta sekä tunnistaa ja hyödyntää Suomessa olevien osaamista paremmin, niin maahanmuuttajien kuin kantaväestönkin osalta.

Myös tieto liikkuu entistä enemmän. Osaamistaan voi kehittää monenlaisilla verkkokursseilla, alustoilla ja applikaatioilla maiden rajoista riippumatta. Niiden avulla opitut tiedot ja taidot eivät kuitenkaan ole vielä virallisesti tunnustettuja, jolloin oman osaamisen todentaminen on vaikeaa.

Ratkaisu 100 tähtää ratkaisuihin, jotka huomioivat tämän muutoksen.