Ratkaisu100teksti
aikajana_ratkaise

OK App

OK App on yksilöllisesti räätälöity mobiilisovellus optimaalisten oppimisen hetkien tunnistamiseksi.


​​​​​​​​​​​​​​Nuorten optimaalisen oppimisen hetket tulee tunnistaa ja hyödyntää, jotta nuoret innostuvat oppimaan, löytämään omat vahvuutensa ja sitoutumaan opiskeluun. Valitettavasti näin ei tapahdu.

Tutkimustuloksemme osoittavat, että suomalaiset nuoret eivät viihdy koulussa: Jo 12-vuotiaana lähes puolet ei koe koulua merkitykselliseksi. Tämä lisää riskiä pudota myöhemmin opinnoista nelinkertaiseksi. Yläkoulun aikana koulu-uupumus kasvaa lähes kolminkertaiseksi erityisesti poikien ja maahanmuuttajanuorten keskuudessa. Suomessa onkin suurin kuilu oppimiseen sitoutumisessa ja osaamisessa maahanmuuttaja-nuorten ja kantaväestön nuorten välillä OECD maissa. Vuonna 2017 julkaistut PISA-tulokset vahvistavat tutkimustuloksiamme. Tähän tarvitaan muutos.

Ratkaisumme on nuorille yksilöllisesti räätälöity mobiilisovellus OK App optimaalisten oppimisen hetkien tunnistamiseksi. OK App perustuu monivuotiseen yhdysvaltalais-suomalaiseen tutkimukseen, jossa olemme mobiilisovellusten avulla yhteistyössä Googlen kanssa tunnistaneet tilanteita ja hetkiä, jolloin nuoret kokevat niin sanottuja optimaalisen oppimisen hetkiä. OK App tunnistaa oppimistilanteisiin liittyvät kriittiset osatekijät, ja tarjoaa välitöntä positiivista palautetta nuoren optimaalisen oppimisen hetkistä sekä nuorelle itselle että opettajalle. Nuori saa sovelluksen kautta välitöntä positiivista palautetta optimaalisen oppimisen hetkistä. Myös opettaja saa välitöntä palautetta oppilaiden OK-hetkistä.

Optimaalisen oppimisen hetkien tunnistaminen sovelluksen avulla innostavat nuoria oppimaan, auttavat heitä löytämään omat vahvuutensa ja sitoutumaan opiskeluun. Ne edesauttavat myös nuoren elämänhallintaa ja ehkäisevät syrjäytymistä. Sovellus auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään tulevaisuuden taitoja, sosio-emotionaalisia ja älyllisiä ja luovia valmiuksia. Se auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa, saamaan positiivista palautetta yksilöllisistä vahvuuksistaan, rohkaisee oppimisponnisteluun ja ehkäisee näin myös nuorten syrjäytymistä. Ratkaisu kehittää myös yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Sovelluksella on laajat vientimahdollisuudet, ja käytämme sitä aluksi Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Seuraavaksi haluamme hyödyntää tutkimustuloksiamme konkreettisen työvälineen – OK Appin – kehittämiseksi nuorille ja heidän kouluilleen. Tiimistämme löytyy osaamista sovelluksen kehittämiseen, toteutukseen ja kaupallistamiseen ja käyttäjien tukemiseen asti.

Seuraa meitä

Tiimi

Katariina Salmela-Aro, Psykologian professori, Jyväskylän ja Helsingin yliopisto, nuorten kehityksen, hyvinvoinnin, tulevaisuuden taitojen ja interventioiden asiantuntija.

Jari Lavonen, Opetuskoulutuksen johtaja, Professori, Helsingin yliopisto, opettajien koulutuksen ja ammatillisen kehityksen asiantuntija. 

Tuomas Teuri, Diplomi-insinööri, sovelluksen kehittämisen asiantuntija.

Barbara Schneider, Sosiologian Professori, Michigan State yliopisto, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja mindset asiantuntija.

Kai Hakkarainen, Kasvatustieteen Professori, Helsingin yliopisto, osaamisen ja digitaalisuuden asiantuntija.

Tutustu tiimin ratkaisuun Ratkaisut-sivulla.