Ratkaisu100teksti
aikajana_ratkaise

MunStepit

MunStepit antaa nuorelle askelmerkit unelmien toteuttamiseen elämässä peruskoulun jälkeen.


Haluamme auttaa nuoria, jotka eivät ole peruskoulun jälkeen päässeet opiskelemaan tai työelämään. Näitä 16–18-vuotiaita nuoria on maassamme yli 11 000, ja he tarvitsevat enemmän tukea löytääkseen omat askelmerkkinsä tulevaisuutensa suhteen.

MunStepit on uusi toimintamalli peruskoulujen ja TE-toimistojen välillä. Sen avulla nuori saa otteen yhteisestä tulevaisuudestamme. Mallissa peruskoulun opinto-ohjaajat ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijät tekevät monipuolisemmin yhteistyötä nuoren lahjakkuusprofiilin ja osaamisen tunnistamisessa. Nuori asettaa ja saavuttaa päämääriä, joista hän saa lisää elämänuskoa, osaamisensa oivaltamista ja onnistumisen kokemuksia.

Meillä on tiiminä syvä asiantuntemus ja laaja työkokemus nuorten ja nuorten aikuisten tukemisesta sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Meillä on myös palo oppia uutta.  Osaamme rakentaa toimivan yhteistyöverkoston viedäksemme ratkaisumme osaksi parempaa suomalaista arkea.

Seuraa meitä

Verkossa osoitteessa: thl.fi/munstepit

Tiimi

Kaija Appelqvist-Schmidlechner, erikoistutkija, THL

Kaija on terveystieteilijä ja perehtynyt työssään nuorten tukemiseen tähtäävien toimintamallien kehittämiseen ja tutkimiseen. 

Anu Castaneda, tutkimuspäällikkö, THL

Anu on psykologi-psykoterapeutti sekä monikulttuurisuuden asiantuntija ja huomioi tiimissä erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiseen liittyviä asioita.

Mirja Ihanus, suunnittelija, THL

Mirja on liiketalouden tradenomi ja saanut prosessiteollisuuden yrittäjänä ja optisen alan asiantuntijana kokemusta muuttuvasta liiketoimintaympäristöstä ja siinä pärjäämisessä.

Timo Partonen, tutkimusprofessori, THL

Timo on psykiatri ja työssään tutkijana niin positiivisen kuin negatiivisen mielenterveyden asiantuntija.

Mervi Haavanlammi, vieraileva tutkija, THL

Mervi on terveystieteiden opettaja (TtM, pääaineena fysioterapia) ja fysioterapeutti tuoden uutta näkökulmaa mm. seikkailukasvatuksen hyödyntämisestä nuoren potentiaalin tunnistamisessa.

Tutustu tiimin ratkaisuun Ratkaisut-sivulla.