Ratkaisu100teksti
aikajana_ratkaise

HeadAI

HeadAI tunnistaa osaamista keinoälyn avulla.


​​​​​​​Globaali kilpailu, työn muutos ja ihmistyön korvautuminen ohjelmistoilla ja roboteilla haastavat yhteiskuntamme, osaamisemme ja tulevaisuuden työn. Helpot ja yksinkertaiset työt siirtyvät koneille. Haastavat ja luovat työt jäävät ihmisille.

Lähtökohtamme on nostaa esille yksilön olemassa olevat kyvyt, uteliaisuus ja potentiaali sekä osaaminen, jota ei tunnisteta nykyisillä ratkaisuilla. Luomme sirpaleisesta kokonaisuudesta näkymän yksilön jatkuvasti päivittyvään osaamisprofiiliin. Tiimin ratkaisussa luodaan uudenlaista ihmisen ja koneiden välistä yhteistyötä, jossa tekoäly ja botit toimivat yksilön kumppaneina auttaen tätä tunnistamaan osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Tiimillämme on osaamista rakentaa tämä kansallisesta kilpailukyvyn ratkaisusta globaaliksi ilmiöksi, yhdistäen mukaan viimeisimmät teknologiat, tutkimus, markkinoinnin keinot sekä ymmärrys ja tieto miten ihminen käyttäytyy, innostuu ja ennen kaikkea oppii. Tiimin vahvuutena on monipuolinen laaja-alainen osaaminen ja kyky uuden luomiseen. Tutkimustausta auttaa analysoimaan ja hyödyntämään uutta tietoa kehittämistyössä tehokkaasti. Syvällinen teknologinen ja liiketoiminnallinen osaaminen, yrittäjyys ja opetus- ja koulutusalan ja koulutusjärjestelmän tuntemus ja pedagoginen osaaminen mahdollistavat rohkean kokeilun ja innovaatioiden kehittämisen. Tiimi on verkottunut laajasti kansallisesti ja kansainvälisesti ruohonjuuritasolta ja strategiselle tasolle. headai.com

Seuraa meitä

Tiimi

Harri Ketamo - AI-entrepreneur - Tekoäly, machine learning, big data, tutkimuksen kaupallistaminen​​​​​​​.

Jari Multisilta - Multimedian professori - oppimisteknologian tutkimus ja kehitys, kansainvälinen tutkimusyhteistyö, mobiiliteknologia, käytettävyys.

Anu Passi-Rauste - Edu-entrepreneur - Oppimisen osaaja, koulutusvienti, koulutusratkaisujen kehittäminen, verkko-oppimisympäristöt, liiketoiminnan kehittäminen.

Sanna Vahtivuori-Hänninen - Projektipäällikkö - Osaamisen kehittäminen, digitaaliset oppimisympäristöt, yhteisöllinen opiskelu, opettajankoulutus, strateginen ohjaus, vaikuttavuus.

Peter Vesterbacka - Mighty Entrepreneur, the Brand-maker.

Ota yhteyttä

Anu Passi-Rauste

anu.passi-rauste@headai.com

+15713375433

Tutustu tiimin ratkaisuun Ratkaisut-sivulla.