Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) ylläpitämään ratkaisu100.fi -sivuun ja sivulla esitettyyn aineistoon. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vahvistaa olevansa vähintään 15 -vuotias, tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Sivujen käyttötarkoitus

Ratkaisu100.fi -sivustoa käytetään Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailuun liittyvään äänestykseen, jonka perusteella voittajaksi valikoituneelle haasteelle haetaan ratkaisua haastekilpailun avulla.  Äänestykseen osallistunut voi halutessaan ilmoittaa, että hänelle saa lähettää Ratkaisu 100 -haastekilpailuun liittyviä uutiskirjeitä.    

Käyttöoikeus ja vastuut

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot. Yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Sitra menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Ks. rekisteriseloste.

Sitralla on oikeus poistaa sivustolta käyttöehtojen vastainen tieto. Tällaista on muun muassa rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali.

Sitra vastaa sivuston sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. 

Immateriaalioikeudet

Ratkaisu100.fi -sivustolla olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Sitralle.

Tietosuoja

Sitra kerää sivustolta käyttäjää yksilöiviä tietoja kolmannen osapuolen tarjoaman, Mediahub Helsinki -palvelun välityksellä.

Palvelun käytöstä kerättävä tieto

Mediahub Helsinki kerää seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä useista eri lähteistä:

Tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessään verkkopalveluihin, osallistuessaan verkkopalveluissa olevaan kyselyyn ja tilatessaan uutiskirjeen. Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi
 • ikä, syntymäaika
 • sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • mahdollinen yksilöllinen nimimerkki verkkopalveluissa tai muu yksilöivä tunnus
 • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • kilpailuja koskevat vastaukset ja muu käyttäjän lähettämä aineisto
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

Teknisesti kerättyjä tietoja verkkopalveluiden käytöstä

Mediahub Helsinki kerää teknisesti tietoja verkkopalveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista. Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa),
 • toimet ja niiden ajat verkkopalveluissa
 • paikkatiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen suostumuksen perusteella)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • verkkopalveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon verkkopalveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Verkkopalveluiden yhteydessä voidaan käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, comScore, TNS Metrix ja Snoobi Analytics.

Vastuuvapaus

Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Käyttöehtojen muuttaminen

Sitralla on oikeus muuttaa sivuston sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Sitralla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia sivustosta tai lopettaa sivusto osittain tai kokonaan.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin ratkaisu100.fi -sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.